INZERCIA

3D Geometria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správna geometria kolies zabezpečuje bezpečnú jazdu, presné riadenie vozidla a správne opotrebenie pneumatík. Nesprávna geometria má za následok vo väčšine prípadov zhoršenie jazdných vlastností vozidla, zníženie bezpečnosti jazdy najmä v kritických situáciách, zvýšené opotrebenie podvozkových dielov, nadmerné opotrebenie pneumatík alebo ich celkovú deštrukciu a vyššiu spotrebu paliva.

Čo získate ak budete mať správnu geometriu kolies vozidla?

– vyššiu bezpečnosť jazdy vozidla najmä v kritických situáciách
– presnejšie a jednoduchšie prejazdy zatáčkami
– lepšie ovládanie a riadenie vozidla
– nižšiu spotrebu paliva
– nižšie a rovnomerné opotrebenie pneumatík
– správne brzdenie vozidla (ale to je podmienené aj stavom Vašich bŕzd)

Správne nastavená geometria kolies vozidla Vám šetrí iné náklady na vozidlo.

Kedy kontrolovať nastavenie geometrie kolies vozidla?

– bežne aspoň raz ročne
– po každej výmene pneumatík
– pri výmene niektorej časti podvozku
– ak máte nadmerné alebo nepravidelné opotrebenie pneumatík
– ak vozidlo do niečoho narazilo, alebo prešlo veľkou dierou
– ak máte pocit, že vozidlo nereaguje presne na riadenie, alebo odozvy na riadenie sú veľmi pomalé
– ak pri brzdení vozidla máte pocit vybočenia z brzdnej stopy

Prečo 3D technológia?
– najmodernejšia technológia počítačového systému zameriavania geometrie kolies v súčasnosti
– klasická geometria používala buď rádiovú alebo laserovú technológiu, zatiaľ čo 3D geometria používa kamerovú technológiu neustáleho snímania (počas zameriavania a nastavovania) a podrobné počítačové vyhodnocovanie
– klasické geometrie nemerali geometriu voči celkovým osiam vozidla, zatiaľ čo 3D geometria meria veľmi presne aj polohy kolies voči všetkým osiam vozidla
– 3D technológia používa 4-kamerový systém, ktorý dokonale vyhodnocuje softvér v počítači, čím sú eliminované všetky možné chyby merania
– výstup merania geometrie náprav je digitálne zobrazenie presnej polohy jednotlivých kolies voči sebe a voči celkovým osiam vozidla
– 3D geometria meria okrem základných hodnôt (zbiehavosť, meranie uhla záklonu otáčania čapu, meranie uhla odklonu kolesa) aj uhol jazdnej osi, rolovaciu kompenzáciu a uhol natočenia volantu. Najmä tieto tri posledné parametre sú pri najmodernejších vozidlách veľmi dôležité, pretože sa podľa nich riadi množstvo elektronických systémov (ABS, ESP, VSC, TRC, EBD, …)
– 3D geometria rešpektuje konštrukčné usporiadanie podvozku, teda všetky namerané hodnoty sú porovnávané s hodnotami stanovenými výrobcom vozidla.