INZERCIA

Mechanické práce

Mechanické opravy.

Medzi bežné opravy zaraďujeme údržbu a opravy, ktoré je možné vykonať v priebehu jedného dňa.
Najbežnejším prípadom je pravidelná predpísaná údržba vozidla po najazdení určitého počtu kilometrov, alebo po uplynutí určeného času. Pri pravidelných prehliadkach sa pracovníci autoservisu riadia predpismi výrobcu daného vozidla. Podľa európskej legislatívy si majiteľ auta môže zvoliť pre pravidelnú údržbu aj nezávislý servis a pri údržbe použiť neoriginálne diely, čo nemá žiadny vplyv na záruku jeho vozidla. Pri porovnaní cien autoservisu Autopartner so značkovými servismi je jednoduché vyčísliť úsporu dosiahnutú servisovaním Vášho auta v servise.
Veľmi rozšíreným druhom práce sú zákazky typu „niečo mi vpredu búcha“.  V takýchto prípadoch nasleduje krátky pohovor s majiteľom, skúšobná jazda a diagnostikovanie poruchy. Následne majiteľovi vozidla pracovníci servisu navrhnú riešenie a vykalkulujú predpokladanú cenu opravy. Ďalšie kroky závisia od urgentnosti prípadu a dostupnosti náhradných dielov. Našou snahou je oprava auta v čo najkratšom čase k plnej spokojnosti majiteľa. V tejto skupine porúch sú najrozšírenejšie podvozkové diely a spotrebné diely na motore (remene, kladky, brzdy, chladič …).
Plánované stredné opravy sa týkajú najčastejšie výmeny rozvodového mechanizmu, spojky, alebo výfukovej sústavy. Sú to opravy náročné na množstvo a odbornosť práce, ale vykonateľné v priebehu jedného dňa.