INZERCIA

Okenné fólie na nehnuteľnosti

 

 

 

 

 

                                                ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OKENNÝCH FÓLIÁCH

 

 

STAVEBNÉ OKENNÉ FÓLIE – SÉRIA THERMOPROTECT
Okenné fólie SkyFol ThermoProtect Vám zabezpečia účinnejšiu tepelnú izoláciu a ochranu proti žiareniu UV, znížia oslepujúce lesknutie, zabránia nazeraniu do interiéru a predchádzajú rozbitiu skla na črepiny. V dôsledku týchto výhod môžete dosiahnuť zníženie energetických nákladov, bezpečnosť a pohodu. Naše rôzne rady výrobkov znamenajú riešenia pre váš problém.

Zníženie nákladov na energiu s fóliami Skyfol ThermoProtect
Skleníkovým efektom nazývame jav, pri ktorom infračervené žiarenie, ktoré je absorbované cez sklo zohrieva vzduch v miestnosti. Nakoľko vzduch je v miestnosti uzatvorený, čo zabraňuje jeho prirodzenému prúdeniu – miestnosť sa prehrieva. To znamená, že náklady na používanie klimatizácie sa zvýšia. Použitím fólií Skyfol ThermoProtect môžete významne znížiť výdavky na energiu.

Energetický audit
Všeobecné údaje v tabuľkách o účinnosti slúžia len na porovnanie jednotlivých druhov fólií, nakoľko sú merané na jednovrstvovom skle.
O reálnom vplyve fólií na váš rozpočet vás vieme presvedčiť pomocou meracích prístrojov aj na mieste aplikácie.

Ochrana pred teplom s fóliami Skyfol
Veľký dôraz sa kladie na vyrovnanie teploty v jednotlivých miestnostiach budov. Vo väčšine administratívnych budov sa stretávame s problémom, že na južnej a juhovýchodnej strane objektov cez sklo preniká veľké množstvo tepla, čo sťažuje prácu pri oknách. Používaním klimatizácie je zas v severnej časti objektov zamestnancom chladno. Použitím Skyfol ThermoProtect fólií môžete spríjemniť prácu všetkým zamestnancom v celom objekte.

Prednosti fólií Skyfol v zime
V zimnom období teplo z budov uniká aj cez sklo, preto použitím fólií môžete úniku zabrániť. Na základe našich meraní infračerveného žiarenia v strednej vlnovej dĺžke môžeme vyhlásiť, že naše fólie Skyfol ThermoProtect E a P sú vhodné na zníženie úniku tepla. Najlepším riešením z našej ponuke je fólia Skyfol ThermoProtect E50 a P50, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre riešenie tohto problému.

Jedinečný moderný vzhľad
S použitím fólií Thermoprotect budova dostane úplne nový vzhľad. Použitím našich fólií dosiahnete obmedzenú priehľadnosť s moderným, homogénnym vzhľadom.

Garantovaná kvalita a záruka od výrobcu
Skyfol fólie sú výrobky popredných amerických výrobcov, na ktoré sa vzťahuje záruka priamo od výrobcu.

Trvalá ochrana proti UV- žiareniu
Všetky fólie od Skyfolu sú opatrené špeciálnou vrstvou pre odrážanie UV žiarenia, aby vás ochraňovali od škodlivých žiarení UV-A a UV-B, ktoré môžu spôsobiť rôzne kožné ochorenia a spôsobujú vyblednutie interiéru. Ak chcete ochrániť zdravie a zachovať farbu interiéru použite fólie Skyfol!

Tabuľka výkonnostných údajov
Parametre fólií Skyfol ThermoProtect sú pre ľahšiu orientáciu udané v tabuľkách. Všetky údaje sú merané so špeciálnymi prístrojmi na meranie infra slnečného žiarenia, UV žiarenia a na meranie priepustnosti viditeľného svetla.

Kvalitná realizácia
Vyberte si profesionálov zo siete partnerov Skyfol! Zabezpečia vám kvalitnú realizáciu čo ovplyvňuje životnosť fólie. Ponúkajú správne riešenie z teoretického ako aj z praktického hľadiska.

Záruky a osvedčenie od Skyfolu
Od našich zmluvných partnerov dostanete po aplikácii Osvedčenie, ktoré obsahuje záručnú dobu a iné dôležité údaje o aplikovaných fóliách.